Siden opdateret: 13. januar 2022

Klubben åben onsdag mellem kl. 13.00 – 19.00. Kom endelig og besøg os 🙂
Desværre du, lige i øjeblikket er Klubben lukket for besøg pga coronahalløjet!
Ring evt. og aftal på tlf. 29 67 96 51

godt nytår
Mens jeg husker det: Godt Nytår fra os i OMJK

Sker der noget i Klubben . . . ? 🙂

Klubben har været nedlukket siden midt december 2021, men onsdag 12. januar åbnedes klubben, masser af snak og kaffe, lidt kørsel på anlægget, der er sikkert støv.
Frokosten blev lige et hak bedre, vi fik rugbrød, sild af flere slags og passende drikkelse til!
Uha, det var godt at komme igang igen efter atter en ufrivillig pause!

o O o

Ja, nyt byggeri i Odense området, hvor der er lagt meget ballast, der ser godt ud! Forlængelse af de 2 spor ved Pakhuset og Toldkammeret er sket og der bliver lagt brosten. “Gartneriet på toppen” barsler inden længe med maser af træer til dekoration på anlægget. I Svendborg er etableret en “betonvæg” langs med sporet helt hen til udkørslen.

Biblioteket:
Der er modtaget bladet Jernbanen samt Spur 0

-kig også på vores Facebookside