Nogle datoer i OMJK´s historie -den korte version!
23. november 1949
Odense Model Jernbane Klub stiftes ved et møde på Park Hotel i Odense
1950
Det lykkedes at finde lokaler, klubben fik overdraget et 104 m² stort loftslokale i de tidligere SFJ-remiser på Kildemosevej.

Juli 1951
Stod lokalet stod klar til indflytning.

1953
Her blev anlægget færdig og de første prøvekørsler finde sted.

Maj 1962
Flere interesserede havde indmeldt sig i klubben, så der var basis for at skabe aktivitet i OMJK igen. I sommerens løb blev der udarbejdet planer for et nyt punkt-til-punkt anlæg med fem stationer, deraf tre på dobbeltsporet strækning. Resten af året 1962 blev præget af en opblussende, voldsom aktivitet i klubben..

1963
Her blev banelinjen færdig og OMJK havde stationerne Storby, Højstrup, Dalby, Skovlunde og Fjordvig.

Maj 1964
Træarbejdet og de elektriske installationer blev udført i løbet af vinteren, således at Cab 1 kunne tages i brug. Klubbens 15 års jubilæum i november. Ved jubilæet blev også den første meddelelse udsendt – klubblad!

1965
Årets hovedbegivenhed blev deltagelse i udstillingen i rådhushallen i anledning af den fynske hovedbanes 100 års jubilæum. Klubbens medlemmer fremstillede på kun en måned et 4.5 x 10 meter stort anlæg, der blev den store attraktion på jubilæumsudstillingen, som på otte dage blev besøgt af over 17.000 personer.

1967
På Generalforsamlingen i 1967 valgtes Arne Kirkeby som ny formand.

Januar 1968
OMJK indgik i et samarbejde med Dansk Jernbane Klub Odense-afd om at udsende et fælles blad under navnet ”Karbidexpressen”

1969
OMJK 20 års jubilæum. Køreplan bygget over Odense-Svendborgbanens vinterkøreplan 1967-68 udarbejdes. Regelmæssige køreplanskørsler blev straks iværksat.

1971
OMJK deltager klubbens medlemmer i opbygningen af Dansk Model Jernbane Unions store modelbaneanlæg på Teknisk Museum i Helsingør.

1972
De hidtige stationsnavnene ændret til Odense, Tommerup, Hjulby, Fruens Bøge og Nyborg. Arne Kirkeby ønskede at stoppe som formand. Ny formand blev Ib Tiedje.
November 1974
OMJK holder 25 års jubilæum, hvor der bl.a. blev udskrevet en byggekonkurrence.
Ved samme lejlighed blev der udsendt et lille hæfte om klubben og dens virke.

1976
Aftalen med DSB om lokalet udløb i 1976 og vi kunne ikke få en ny langtidsaftale. Ny aftale om mindst 1 års opsigelsesaftale.

Slut 70´rne
Efterhånden som vi nærmede os 80´erne, blev interessen for et nyt og større anlæg vagt. Klubben nåede 80´erne med øget aktivitet. Anlægget på Kildemosevej var efterhånden blevet gammelt på grund af store temperaturudsving i det uisolerede lokale. Bl.a. var taget så utæt, at anlægget om vinteren lignede et snelandskab!

Maj 1981
KARBIDEXPRESSEN genoplives, da der var ønske om at få et regelmæssigt klubblad.

Maj 1982
OMJK fik lokaler stillet til rådighed i den gamle Toldkammerbygning på Østre Stationsvej efter at DSB overtager Toldvæsenets bygning. Lokalerne lå på 2. sal i bygningens vestende -mod Rugårdsvej.

Efterår 1983
Klublokalet og værkstedet færdig til brug

Foråret 1984
Anlægslokalet klar til indflytning og med sine 327 m² var ca tre gange så stort som lokalet på Kildemosevej. Det var et meget ambitiøst anlæg, der her skulle opbygges.

1986
Anlægget på Kildemosevej nedlagt juni 1986. 1. august var vi færdige med nedtagningen og en 35 år lang epoke i OMJK´s historie var slut.

1985, 1986 og 1987
I løbet af 1985-86-87 blev alle sporene på det nye anlæg lagt og kørsel kunne så småt begynde. Mange klubber og foreninger besøgte os. I 1985 lavede Kanal Fyn en 40 minutters TV udsendelse om klubben.

Juni 1988
Juni måned 1988 kom en kedelig besked fra DSB: Vi måtte se os om efter andre lokaler -av!

Februar 1989
Lokalerne på Østre Stationsvej ryddet den 1. februar 1989. Efter 40 år stod vi nu uden et sted at være.

Januar 1990
Kælderlokalet på Vesterbro 1 var med sine små 150 m² ikke store nok til opbygning af et anlæg og kom derfor til at fungere som et samlingssted for klubben.

December 1990
Vi søgte Magistratens 4. afdeling om at blive optaget som tilskudsberettiget forening og sendte en ansøgning til kommunen, om at kunne få lokaler til vores aktiviteter. Efter nogle møder med Odense kommune resulterede det i, at vi i januar 1992 kunne få en tagetage på ca 400 m² i det forhenværende frugtlager ved Blangstedgård.

Februar 1992
Istandsættelsen af bygningen, som kommunen stod for, var nu så langt fremme, at vi kunne flytte ind og begynde istandsættelsen af det lokale, vi havde fået stillet til rådighed.

Marts 1992
Overgangen til to-skinnedrift blev vedtaget på klubbens generalforsamling i marts 1992.

Foråret 1994
Lokalerne klar til opbygning og vi kunne komme i gang med opbygning af anlægget.

Øvrige aktiviteter

Foruden anlægslokalet er der også  et veludstyret værksted, med alskens hobbyværktøjer, der er et opholdslokale med et ret veludstyret bibliotek, ligesom der er et rum med PC´ere (som dog alle er lidt ældre modeller, men fuldt brugbare til formålet).

Klubben råder over en meget omfattende negativsamling, med billeder fra bl.a. de nedlagte fynske privatbaner og DSB i øvrigt. Det meget store arbejde med at registrere billederne er netop nu ved at ske. Det er tanken at der med tiden skal sælges udvalgte billeder til interesserede. Derudover er der også et omfattende tegningsarkiv. Så for den historisk interesserede er der meget at studere, ligesom der er flere opgaver der venter på at blive løst.

Klubben råder også over en videosamling, så hvis man vil se fx en amerikansk jernbanefilm er der også mulighed for det. Et par gange om året bliver der besøgt andre klubber, ligesom klubben selv får besøg også. Endelig er der også medlemsmøder og ikke at forglemme den årlige generalforsamling.

Den noget længere version kan hentes HER