Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

Som medlem af OMJK får du mange muligheder - ud over at kunne være med til opbygningen af et af Danmarks mest imponerende modeljernbaneanlæg:

Passivt støttemedlem

 • Kan deltage i anlægsopbygning og klubliv på lige fod med alle andre medlemmer
 • Kan deltage i køreplanskørsel og andre arrangementer i det omfang, der er plads
 • Kan købe Handelsafdelingens varer til almindelig udsalgspris
 • Kan benytte klubbens bibliotek og arkiv i klublokalerne
 • Kan efter aftale med et aktivt medlem benytte klubbens værksted og maskiner

Aktivt medlem

 • Prioriteres plads ved køreplanskørsler og andre arrangementer
 • Fri adgang til klubbens veludstyrede værksted og maskiner
 • Kortvarigt hjemlån af værktøj efter aftale med et bestyrelsesmedlem
 • Kan vælges til bestyrelsen og besætte andre tillidsposter
 • Har stemmeret på generalforsamlingen jfr. vedtægternes §7
 • Kan købe varer til eget brug i Handelsafdelingen til særlige, lave priser
 • Kan hjemlåne materialer fra klubbens bibliotek og arkiv
 • Adgang til fuldt elektronisk arkiv, bl.a. med historiske jernbanebilleder i højopløst kvalitet

Du kan blive optaget som "aktivt" medlem efter en aspirantperiode på ikke under 6 måneder efter det fyldte 16. år.