Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Klubben fik nys om, at DSB havde planer om at bygge nyt rutebilværksted og nedrive det gamle. Vi gik derfor igen i gang med at lede efter et andet sted at være. DSB havde overtaget den gamle Toldkammerbygning på Østre Stationsvej efter toldvæsenet, og vi søgte derfor DSB om ”lån” af lokaler i denne bygning. Efter at vi i nogle år gentagne gange havde ansøgt om disse lokaler, lykkedes det i maj 1982 at få lokaler stillet til rådighed i denne bygning. Lokalerne lå på 2. sal i bygningens vestende. Det havde tidligere været brugt som frilager af toldvæsenet og var derfor opdelt i mange små rum. Der forestod nu et større arbejde med nedtagning af de mange skillevægge og en større istandsættelse af lokalerne. I efteråret 1983 var klublokalet og værkstedet klar, og i løbet af foråret 1984 blev anlægslokalet klar til indflytning.

Scan-121008-0005

Det nye anlægslokale med sine 324 m2 var ca. tre gange så stort som lokalet på Kildemosevej. Det blev derfor vedtaget, at det nye anlæg skulle indeholde en DSB dobbeltsporet hovedbane, en DSB sidebane og en privatbane. Der blev vedtaget et sæt retningslinier for udarbejdelse af en sporplan.

Den sporplan, der blev vedtaget, havde følgende stationer på hovedbanen: Odense H. med Odense Gods, Odense Syd som teknisk station for udfletning mellem Odense H og Odense Gods, Tommerup, Hjulby, Nyborg Færge og Nyborg Lokal. Sidebanen udgik fra Tommerup med følgende stationer: Fruens Bøge, Lindved, Grønnerup og Faaborg. Privatbanen udgik fra Faaborg og havde følgende stationer: Nakkebølle, Aakilde, Hesselager, Krogsbølle, Bynkel og endte i Nyborg Lokal. Det var et meget ambitiøst anlæg, der her skulle opbygges, og man gik i gang med opgaven med stor energi. Nogle gik i gang med at opbygge understel, og andre gik i gang med at bygge sporskifter. Der skulle fremstilles ca. 275 stk. Vort anlæg på Kildemosevej stod endnu et par år, men i 1986 var det slut. Sidste køreplanskørsel var den 16. juni 1986, derefter gik vi i gang med at nedtage anlægget. Den 1. august var vi færdig med nedtagningen; en 35 år lang epoke i OMJK`s historie var slut.

Scan-121008-0004

Opbygningen af anlægget skred hurtigt fremad. I løbet af 1985-86-87 blev alle sporerne lagt, og kørsel på anlægget kunne så småt begynde. Der var da lagt ca. 1.100 meter spor på over 70.000 sveller og isat godt 280.000 skinnesøm. Opbygning af så stort et anlæg er en bekostelig affære, og kontingentet kunne ikke klare alle udgifter. Man gik derfor i gang med at søge midler i forskellige fonde. Det lykkedes at få legater fra Bikubens Fond og Albanifonden. Klubben modtog også et legat fra tidsskriftet LOKOMOTIVET, endvidere var der nogle medlemmer, der donerede nogle pæne beløb.

Der var i 80`erne en meget stor interesse for klubben. Mange klubber og foreninger besøgte os, og i 1985 lavede Kanal Fyn en 40 minutters TV-usendelse om klubben. Der kom mange nye medlemmer i disse år.

Det skulle vise sig, at vor tid på Østre Stationsvej ikke blev af lang varighed. I juni måned 1988 kom der melding fra DSB om, at vi måtte se os om efter andre lokaler. DSB havde udlejet hele bygningen til entreprenørfirmaet ISLEF. I november gik vi i gang med demontering af anlæg, bibliotek, værksted m.v. Alt blev læsset i to godsvogne, som DSB stillede til rådighed, og lokalerne var ryddet den 1. februar 1989.

Læs mere: Hjemløs på Vesterbro