Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Jagten efter et lokale lykkedes omsider, idet klubben fik overdraget et 104 m2 stort loftslokale i de tidligere SFJ-remiser på Kildemosevej, der nu var indrettet til værksteder for DSB`s rutebiler. Aftalen med DSB skulle løbe i 25 år.

Lokalet stod klar til indflytning den 1. juli 1951. Derefter begyndte man diskussionen om målestok, idet der var flere sporvidder at vælge imellem, blandt andet blev ”H0” og ”0” foreslået, ligesom den nyopdukkede ”Z0” var på tale. En afstemning gav det resultat, at man valgte spor ”0”, skala 1:45. Medvirkende til denne beslutning var, at det på den tid var meget vanskeligt at skaffe løsdele til bygning i skala H0, samt at flere medlemmer i forvejen rådede over en del materiel i skala 0. Vedtagelsen bevirkede dog, at nogle af ”H0-folkene” forlod klubben.

Anlægget skulle påbegyndes, og det blev pålagt medlemmerne at komme med et forslag til linieføring. Resultatet var dog magert, idet der kun indkom et enkelt forslag, som så blev vedtaget. Det indeholdt en ringbane med plads afsat til tre stationer, der førtes tre gange rundt i lokalet i varierende højde for at opnå passende stor afstand mellem stationerne.

I efteråret begyndte bygning af borde og spor til anlægget. Der skulle anvendes 3. skinne i siden af sporet, og bygningen af anlægget skulle i øvrigt indordne sig efter de almindelige normer, d.v.s. Dansk Model-Jernbane Klubs standardblade. Opbygningen af anlægget skred støt fremad, og i 1953 kunne linien lukkes, og de første prøvekørsler finde sted.

Klubben deltog i en hobbyudstilling i Fyns Forum i februar 1956. I en stor glasmontre udstilledes modeller i skala 1:45 fra klubben samt nogle modeller udlånt fra Slagelse Model Jernbane Klub. Udstillingen blev fulgt op med presseomtale af klubbens anlæg.

I de følgende år stagnerede arbejdet i klubben, og medlemstallet dalede. Forslag om at overgå til at bygge i skalastørrelse H0 blev forkastet flere gange.

Læs mere: Nyt anlæg på Kildemosevej