Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Odense Model Jernbane Klub blev stiftet ved et møde på Park Hotel i Odense den 23. november 1949. Nogle år før havde tegner Richard Juul Jacobsen forsøgt at starte en modeljernbaneklub i Odense. Men denne første klub var ikke levedygtig, hvorfor han forsøgte igen. Og denne gang lykkedes det, idet der den første aften blev indmeldt 12 medlemmer. Richard Juul Jacobsen blev valgt til klubbens første formand, og der blev opsat et forslag til love for den nye klub.

De første år, da man ikke havde noget anlæg, mødtes man en gang om måneden på Park Hotel for at drøfte fælles interesser, og der blev forevist mange hjemmebyggede modeller. I længden var denne form for modeljernbaneklub dog ikke tilfredsstillende, medlemmerne ønskede at komme til at køre med modellerne, hvorfor der blev ledt efter et egnet lokale til opbygning af et anlæg.

I 1950 valgtes Anders Hove til formand, med Marius Nielsen som kasserer og Kurt Nielsen som sekretær. I årets løb førtes der forhandlinger med DSB om at få overdraget et lokale til opbygning af et modeljernbaneanlæg, man så bl.a. på loftet over godsbanegården, men fandt lokalet uegnet til formålet.

Læs mere: De første år på Kildemosevej