Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Sikringsanlægget har forbillede efter DSB 1954-anlæg. Udover det meget omfattende sikringsanlæg med både dagslyssignaler og de gamle armsignaler, skal alle sporskifter stadig kunne skiftes elektrisk.Dette kræver, at der bliver monteret en sporskiftemotor under hvert sporskifte/transversal, og trukket ledninger til betjeningspulten på den pågældende station. Odense og Nyborg, der er de største stationer, kræver naturligvis mest arbejde.

Sportavle for Hjulby St.

I Odense Model Jernbane Klub benyttes to-skinnedrift med digitalstyring. Digitalstyringen er Digital Plus, som er lavet af Lenz. Spændingen er 16 volt DC. Digitalstyringen betyder, at der i alle trækkraftenheder skal indbygges en dekoder. Som det måske er nogen bekendt fra anlæggene på Kildemosevej og Østre Stationsvej, får lokomotivførerne plads i et cab-tårn. Der er fem pladser i alt. Tårnet er placeret i den ene ende af anlægget, for at give lokomotivførerne det bedste overblik over anlægget. Digitalstyringen giver stor fleksibilitet og sammenholdt med to-skinnedriften giver det mulighed for hurtigere at tage nylagte spor i anvendelse. Det giver endvidere mulighed for at køre med flere maskiner på samme sporafsnit. For at mindske råben og støj er stationer og lokomotivførerpladser udstyret med telefoner.

Telefonsystemet i klubben er en central med 3 linier og 20 telefoner.

Der arbejdes med sikringsanlæget i relæhytten